CAPITALAND VIETNAM NHẬN GIẢI THƯỞNG UY TÍN RỒNG VÀNG

Đây là lần thứ 10 liên tiếp công ty CapitaLand Vietnam đoạt được giải thưởng này. Ông Andre Lim, Giám đốc văn phòng miền Bắc - CapitaLand Vietnam, đại diện công ty lên nhận giải thưởng uy tín. Rồng Vàng là giải thưởng nhằm tôn vinh nhữngdoanh nghiệp nước ngoài đang đầu tư trực tiếp tại Việt Nam. Những doanh nghiệp này được ghi nhận có đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam.

Các tin tức khác

Thông tin liên hệ

Captcha image
1800 400 066