CapitaLand xếp hạng 68 trong top 100 Forbes’ 2017 Global 2000

CapitaLand là một trong những Tập đoàn bất động sản lớn nhất châu Á có trụ sở chính và được niêm yết tại Singapore. CapitaLand sở hữu những dự án bất động sản điển hình, với kinh nghiệm vững mạnh, thiết kế tiêu chuẩn cùng năng lực xây dựng, chiến lược quản lý quỹ hiệu quả và mạng lưới thị trường rộng khắp nhằm mang lại dịch vụ và sản phẩm bất động sản tốt nhất. Danh mục đầu tư bất động sản đa dạng của thế giới bao gồm phát triển tích hợp, trung tâm mua sắm, căn hộ dịch vụ, văn phòng và nhà cửa. Hai thị trường lớn của Tập đoàn là Singapore và Trung Quốc, trong khi Indonesia, Malaysia và Việt Nam là những thị trường tăng trưởng tiềm năng mới. CapitaLand cũng sở hữu một trong những công ty quản lý quỹ bất động sản lớn nhất với khối tài sản ở Châu Á. Các quỹ tín thác đầu tư bất động sản được liệt kê của CapitaLand bao gồm CapitaLand Mall Trust, CapitaLand Commercial Trust, Ascott Residence Trust, CapitaLand Retail China Trust và CapitaLand Malaysia Mall Trust. - Theo Forbes -

Các tin tức khác

Thông tin liên hệ

Captcha image
1800 400 066