Dịch vụ xe buýt kết mới đến khu vực trung tâm mới (new CBD)

Từ ngày 22 tháng 7, 2017, tuyến dịch vụ xe buýt mới được cung cấp nhằm hỗ trợ cư dân của Mulberry Lane di chuyển dễ dàng hơn tới khu vực trung tâm mới của thủ đô bao gồm Khu vực Trung Hòa Nhân Chính,  Kengnam và khu vực Big C the Manor. Như vậy bên cạnh tuyến xe buýt hàng ngày vào trung tâm thành phố, cư dân dự án sẽ được hỗ trợ di chuyển dễ dàng vào khu vực trung tâm mới của thành phố. Để biết thêm chi tiết, các cư dân có thể liên hệ với ban quản lý.

Các tin tức khác

Thông tin liên hệ

Captcha image
1800 400 066