​TỔ CHỨC THÀNH CÔNG HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ MULBERRY LANE LẦN THỨ NHẤT

Hội nghị được tổ chức tại tầng 5 tòa nhà B, C, D với sự tham gia của hơn 1200 cư dân, đạt 75% đại diện chủ sở hữu, đủ điều kiện tổ chức theo quy định của pháp luật.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn chủ tịch đã đọc dự thảo về các quy chế, đề án để thông qua biểu quyết: Quy chế tổ chức HNNCC lần đầu, Đề án nhân sự Ban quản trị, Số lượng thành viên Ban quản trị (15 người), Quy chế bầu cử Ban quản trị, Dự thảo hoạt động của Ban quản trị, Quy chế tổ chức HNNCC thường niên, bất thường, Quy chế thu chi tài chính, Nội quy, quy định Cụm nhà chung cư, Báo cáo tài chính,… Hầu hết cư dân đều thể hiện sự nhất trí cao đối với các văn bản này. Đồng thời, Đoàn chủ tịch cũng tiếp thu một số ý kiến đóng góp của cư dân và sẽ chuyển giao các ý kiến này cho Ban quản trị để tiếp tục kiện toàn các văn bản.
Tính đến thời điểm bầu cử, đã có 1205 phiếu được phát ra, 1141 phiếu hợp lệ. Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu độc lập dưới sự giám sát của các bên, 12 cư dân đã trúng cử vào Ban quản trị. Ngay sau đó, Ban quản trị mới thành lập tiến hành hiệp thương thành công và nhất trí đề cử các Trưởng và Phó ban như sau:
 1. Ông Tống Đình Quỳ (Tòa C) – Trưởng ban
 2. Ông Nguyễn Tư Duy (Tòa D) – Phó Ban
 3. Bà Ngô Cẩm Trang (Tòa E) – Phó Ban
 4. Ông Trần Đăng Khoa (Tòa A) – Phó Ban
 5. 01 Phó ban – Đại diện CĐT
 6. 01 Phó ban – Đại diện CĐT
 7. Ông Hà Huy Vũ (Tòa A) – Thành viên
 8. Ông Đồ Hà Lượng (Tòa A) – Thành viên
 9. Bà Lê Hoàng Minh Nguyệt (Tòa B) – Thành viên
 10. Ông Dương Văn Ngọc (Tòa B) – Thành viên
 11. Ông Vũ Ngọc Linh (Tòa C) – Thành viên
 12. Bà Trịnh Kim Loan (Tòa D) – Thành viên
 13. Ông Nguyễn Minh Trí (Tòa E) – Thành viên
 14. Ông Lê Xuân Thủy (Tòa E) – Thành viên
 15. 01 Thành viên  – Đại diện CĐT
Như vậy, sau thời gian nỗ lực và phối hợp chặt chẽ giữa đại diện cư dân và Chủ đầu tư, Hội nghị Cụm nhà chung cư Mulberry Lane lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp. Trong thời gian tới, Chủ đầu tư – Ban quản lý sẽ tiến hành bàn giao các văn bản, tài liệu, báo cáo thu chi chi tiết và toàn bộ Quỹ bảo trì, Quỹ quản lý chung cư,… cho Ban quản trị hiện nay.
Ban quản trị được lựa chọn là những người thành công trong nhiều lĩnh vực của xã hội, với năng lực, kinh nghiệm và sự tâm huyết sẽ để tiếp tục xây dựng Mulberry Lane trở thành nơi đáng sống cho hàng nghìn cư dân.

Các tin tức khác

Thông tin liên hệ

Captcha image
1800 400 066