KHU VỰC LEO NÚI TRẺ EM

Thời gian: 06:30 - 21:00
  1. 1. Leo núi nhân tạo là môn thể thao có tính mạo hiểm cao, nên người chơi phải tuyệt đối tuân thủ các quy định về bảo hộ.

    2. Trẻ em phải luôn có người lớn đi cùng và trông coi.

    3. Tiện ích không được sử dụng cho người lớn.

    4. Không dẫm giày dép vào đệm và khi leo núi. 

    5. Ban quản lý tòa nhà sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ rủi ro, thương tật hoặc mất mát của cư dân và khách của mình phát sinh từ việc sử dụng tiện ích này.


  2.  

Các tiện ích khác

Thời gian: 06:30 - 20:30
Thời gian: 06:00 - 20:30
Thời gian: 10:00 - 21:00
1800 400 066